โครงการนี้กำลังขยายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

โครงการนี้กำลังขยายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

มากกว่าสถานีบริการน้ำมัน ในการเสนอราคาแปลเอกสารฝรั่งเศสเพื่อเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนส่งแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พยายามที่จะสร้างมาตรฐานการชาร์จไฟระหว่างประเทศอาจเริ่มต้นกลุ่มผู้คัดลอกที่คัดลอกน้อยที่สุดคนหนึ่งเนื่องจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจะเก็บผลกำไรเป็นส่วนใหญ่ ตระหนักว่าอัตราต่อรองเป็นอย่างแปลภาษาฝรั่งเศสมากลองเขย่าตัวเองจากอาการมึนงงสี่ล้อของเรามองไปที่ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการพัฒนาและย้ำว่าเราจะย้ายเมืองของเราอย่างไรผู้ดูแลด้านมนุษยชาติมาไกลจากการเดินทางด้วยม้า แต่เมื่อเราพิจารณาอนาคตของการคมนาคมในเมืองหลาย ๆ คนยังคงติดอยู่ในศตวรรษที่ 18 เรายังคงมองเห็นถนนที่เต็มไปด้วยรถรบสี่ล้อและอนาคตของเราในฐานะที่เป็นรถยนต์หรือรถยนต์เช่นเดียวกับรถเพราะนั่นคือทั้งหมดที่เรารู้ ทำไมต้องสายตาสั้นนี้ สำหรับผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทขนส่งส่วนใหญ่ยึดมั่นในสถานะเดิมเป็นผลกำไรมากกว่าการทดลอง แบบจำลองทางธุรกิจของพวกเขาแม้กระทั่งสำหรับนักคิดรุ่นอนาคตอย่างแปลภาษาฝรั่งเศสก็ขึ้นอยู่กับที่เก็บรักษาไว้ซึ่งผูกติดกับการบำรุงรักษาแปลเอกสารฝรั่งเศสและการบริการและผู้สร้างและนักวางแผนเมืองได้เรียนรู้ที่จะจำกัดความคิดของพวกเขาเนื่องจากกฎระเบียบที่มีอยู่และกระบวนการทางการเมืองที่คลาดเคลื่อนทำให้ไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อปีเป็นผลให้เรากำลังวางรากฐานสำหรับอนาคตการขนส่งที่ดำเนินการส่งต่อปัญหาของอดีตที่ผ่านมาแต่อาจมีวิธีอื่น ๆ ไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ของการขนส่งที่รูปแบบรถม้าสี่ล้อและสัญญาณของมันมีอยู่แล้วกลิ้งข้ามภูมิทัศน์ โดยแต่ละคัน ในปี 2015 เปิดตัวอย่างเป็นทางการของยานพาหนะไฟฟ้าสามล้อซึ่งคล้ายกับรถจักรยานยนต์แบบปิดล้อมและพอดีกับคนขับรถและอาจเป็นผู้โดยสารขนาดเล็กผ่านเครือข่ายสถานีร่วมในโตเกียว

Close Menu